ДЕКЛАРАЦІЯ

МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ ЛІДЕРІВ

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:

Молодіжний клуб лідерів (надалі Клуб) об’єднує активну молодь для реалізації системи якісного розвитку особистості та розбудови громадянського суспільства

ЗАВДАННЯ КЛУБУ:

 1. залученная молоді до програмного здобуття та розвитку актуальних навичок;
 2. посилення ролі самоврядування в житті молоді;
 3. поширення соціально конструктивної ідеології;
 4. формування громадянської свідомості молоді;
 5. об`єднання лідерів-випускників та взаємодопомога;
 6. допомога лідерам учнівського самоврядування в різних питаннях.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. надання консультативної допомоги органам молодіжного самоврядування;
 2. співпраця з існуючими громадськими організаціями;
 3. сприяння встановленню ефективної комунікації між організаціями та молоддю;
 4. підвищення кваліфікації персоналу, який працює з ініціативною молоддю;
 5. співпраця з батьківською громадськістю для розвитку та підтримки Інституту Родини.

ЗАСІДАННЯ МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ ЛІДЕРІВ

Засідання - це збір усіх членів Клубу, під час якого приймаються основні рішення стосовно діяльності Клубу. Проводяться чотири рази на рік, а саме, один раз на календарний квартал.

Перше засідання (Київ, 19 грудня 2008 р.) є установчим. Під час установчого засідання учасники приймають Декларацію як основний документ, що визначає основоположні принципи та засади діяльності Клубу.

ЧЛЕНСТВО В МОЛОДІЖНОМУ КЛУБІ ЛІДЕРІВ

Дійсним членом Клубу може бути лідер шкільного самоврядування будь-якого року скликання, який бажає вкласти сили та зробити практичний внесок задля виховання громадської свідомості молоді та стимулювати розвиток сучасних професійних якостей в рамках визначених проектів Клубу.

Дійсні члени Молодіжного Клубу Лідерів мають право:

 1. брати участь в щоквартальних засіданнях;
 2. укладати угоди з іншими членами Клубу задля релізації обраного проекту;
 3. брати участь у визначенні, плануванні, реалізації програм за напрямками діяльності Клубу;
 4. вносити ідеї, зауваження до діючого чи нового проекту;
 5. брати участь у всіх заходах, що проходять під егідою Клубу.

Дійсні члени зобов’язані:

 1. Дотримуватись положень дійсної Декларації;
 2. Виконувати рішення, прийняті на щоквартальних засіданнях
 3. Готувати звіт, що містить відомості про діяльність Клубу, а також про стан, ефективність реалізованих проектів. Дата та форма звіту визначається Координаційною Радою.

Асоційованими членами Клубу можуть бути активні люди, які бажають вкласти сили та зробити практичний внесок в проекти, визначеними завданнями і напрямками діяльності Клубу.

Асоційовані члени Клубу мають право:

 1. брати участь у щоквартальних засіданнях;
 2. подавати до Координаційної Ради пропозиції, ідеї, зауваження до проектів та програми роботи Клубу;
 3. користуватися інформаційними ресурсами;
 4. брати участь у всіх заходах, що проходять під егідою Клубу.
  Асоційовані члени Клубу зобов’язані притримуватись положень даної Декларації.

Почесними членами Клубу можуть бути особистості, обрані на загальних засіданнях Клубу незалежно від їх положення та сфери діяльності.

Почесні члени Клубу мають право:

 1. брати участь у щоквартальних засіданнях;
 2. подавати до Координаційної Ради пропозиції, ідеї, зауваження до проектів та програми роботи Клубу;
 3. користуватися інформаційними ресурсами;
 4. брати участь у всіх заходах, що проходять під егідою Клубу.
  Почесні члени Клубу зобов’язані притримуватись положень даної Декларації.

ЗАОЧНІ ЗАСІДАННЯ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ ЛІДЕРІВ

Заочні засідання дійсних членів Молодіжного Клубу Лідерів ініціюються і проводяться Координаційною Радою в період між щоквартальних засідань через заcоби зв’язку для рішення поточних питань, що потребують термінового розгляду та координації окремих проектів в рамках визначених напрямків діяльності Клубу.

КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ ЛІДЕРІВ

Координаційна Рада Клубу обирається один раз на рік та функціонує у складі із семи членів Клубу.

Координаційна Рада:

  1. готує план проектів у рамках визначених завдань Клубу;
  2. затверджує план реалізації проекту;
  3. укладає угоди про співпрацю з іншими організаціями задля досягнення цілей Клубу;
  4. формує звіт стосовно виконаної роботи за визначений період;
  5. визначає дати квартальних Засідань та їх тематику;
  6. ініціює заочні зустрічі в рамках діяльності;
  7. приймає поточні рішення, що пов’язані з діяльністю Клубу в період між засіданнями.
  Декларація вступає в силу після її затвердження на Установчому засіданні Клубу.